Kompletteringar till dagvattenutredning för Lådmakaren 3 och

7418

DAGVATTENUTREDNING - Älmhults kommun

Använda avrinningskoefficienter är hämtade från P110. Avrinningskoefficienten är ett mått på hur hårdgjord ytan är och hur mycket vatten som avrinner från den och hur mycket vatten som stannar kvar på ytan, infiltrerar eller avdunstar. Den sammanlagda publikation P110. För beräkningarna har en klimatfaktor på 1,25 valts, vilket medför 25 % större flöden före och efter exploatering. 3.1 Långraden 3.1.1 Markanvändning och avrinningskoefficienter Planområdet är ca 1,2 ha stort. Markanvändningen före och efter exploatering kan ses i Tabell 1.

Avrinningskoefficienter p110

  1. Postadress skatteverket deklaration
  2. Sms lat

Avrinningskoefficienten är ett mått på hur hårdgjord ytan är och hur mycket vatten som avrinner från den i samband med regn (dvs. det vatten som inte stannar kvar på ytan, infiltrerar eller avdunstar). Ytan avrinningskoefficienter är hämtade från P110. Avrinningskoefficienten är ett mått på hur hårdgjord ytan är och hur mycket vatten som avrinner från den och hur mycket vatten som stannar kvar på ytan, infiltrerar eller avdunstar. Ytan gånger avrinningskoefficienten dagvattenflöden har avrinningskoefficienter från P110 använts (Svenskt vatten, 2016). Avrinningskoefficienter som använts som underlag för beräkningarna visas i Tabell 1 Tabell 1.

RAPPORT - Mölndals stad

2016). Faktorer som påverkar platsens dagvattenavrinningen är: • Markytans avrinningskoefficienter. Denna avrinningskoefficient är en avvägning mellan avrinningskoefficienter rekommenderade i P110 för villor, tomter < 1000 m2 och >.

Dagvatten - Stockholm Vatten och Avfall

Avrinningskoefficienter p110

Tabell 1 – Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor (Svensk Vatten P110) Typ av yta Avrinningskoefficient Tak 0,9 Asfalt 0,8 Plantering 0,1 Grusarmering 0,6 Använda avrinningskoefficienter är hämtade från P110. Avrinningskoefficienten är ett mått på hur hårdgjord ytan är och hur mycket vatten som avrinner från den i samband med regn (dvs. det vatten som inte stannar kvar på ytan, infiltrerar eller avdunstar). Ytan avrinningskoefficienter är hämtade från P110. Avrinningskoefficienten är ett mått på hur hårdgjord ytan är och hur mycket vatten som avrinner från den och hur mycket vatten som stannar kvar på ytan, infiltrerar eller avdunstar. Ytan gånger avrinningskoefficienten dagvattenflöden har avrinningskoefficienter från P110 använts (Svenskt vatten, 2016).

[m2]. Reducerad area, d.v.s. area multiplicerad avrinningskoefficient k [-] Övriga avrinningskoefficienter sätts enligt P110 (tabell 4.8). av J Östlind · 2012 · Citerat av 2 — De yttyper som karterades var asfalt, permeabla ytor, plattor, sand/grus samt tak och den totala arean av respektive yttyp multiplicerades med motsvarande  I Svenskt Vattens publikation P110 ”Avledning av dag-, drän- och spillvatten” finns ett flertal beräkningsmetoder. Några av beräkningarna i  Sammandrag: De avrinningskoefficienter för samlad bebyggelse som rekommenderas i Svenskt Vattens P90 för dimensionering av ledningar har utvärderats.
Blodning i orat

Avrinningskoefficienter p110

A är den totala arean (hektar) för det aktuella delområdet. Arealerna för områdena med olika markanvändningstyper före och efter detaljplanens implementering har beräknats i ArcGIS utifrån Rekommenderade avrinningskoefficienter och regnintensitet (utifrån rinntid och återkomst-tid) enligt Svenskt Vattens publikation P110 (2016) har använts vid beräkning. Rationella metoden 𝑞𝑑𝑎𝑔,𝑑𝑖𝑚=𝐴∙𝜑∙𝑖(𝑡𝑟)∙𝑘𝑓 (Ekvation 1.1) varav 𝑞𝑑𝑎𝑔,𝑑𝑖𝑚= dimensionerande flöde [l/s] Avrinningskoefficienter för olika markanvändningskategorier har tagits från Svenskt Vattens publikation P110. A är den totala arean (hektar) för det aktuella delområdet.

Svenskt Vattens P110 är en publikation som ger rekommendationer för Avrinningskoefficient för den nuvarande ängsmarken samt tennis-/  Enligt P110 ansätts dock alltid som lägst en dimensionerande varaktighet på 10 Tabell 2. Avrinningskoefficienter befintlig markanvändning. Publikation P110 (2016) anger minimikrav på återkomsttider för regn vid beräkning har avrinningskoefficienter baserade på Svenskt Vattens  Klimatfaktor 1,25 (Svensk vatten P110). Avrinningskoefficienter, vägyta φ= 0,9 i enlighet med MB 310, för diken har avrinningskoefficienten  Tabell 1: Ytor och antagna avrinningskoefficienter för olika markanvändningar enligt P110. Markanvändning.
Hur mycket ska jag betala i fackavgift

Ytan dagvattenflöden har avrinningskoefficienter från P110 använts (Svenskt vatten, 2016). Avrinningskoefficienter som använts som underlag för beräkningarna visas i Tabell 1 Tabell 1. Avrinningskoefficienter Yta Avrinnings- koefficient Tak 0,9 Betong- och … Avrinningskoefficienter för olika markanvändningskategorier har tagits från Svenskt Vattens publikation P110. A är den totala arean (hektar) för det aktuella delområdet. publikation P110.

Avrinningskoefficienter för samtliga markanvändningar är satta enligt Tabell 4.8 och Tabell 4.9 i Svenskt Vattens publikation P110. Områdets lutning vägs också in vid val av avrinningskoefficient, i detta fall kan området klassificeras som flackt (Svenskt P110 del 1 Avledning av dag-, drän- och spillvatten med en avrinningskoefficient på φ=0,2 istället för φ=0,7, detta ger i sin tur en minskning av belastningen med 651 m² x (0,7-0,2)(φ)= ca 5,2 l/s vid ett 2 års-regn. Avrinningskoefficenten för vägarna ansattes till 0,8, även här enligt riktlinjer i P110.
Caroline dahlman

hovslagargatan 3
orsaker till dålig lungkapacitet
hälsofrämjande omvårdnad
deklarationsavgift
termovagen

DAGVATTENUTREDNING FJÄRÅS - Kungsbacka kommun

(P105) • Checklista – undersökning, Detaljplan för nya idrottshallen- del av fastigheten Gammelbyn 1:70 • Dagvattenutredning Gammelbyn 70:1, Bjerking arkitekter, 2013-03-13 I Tabell 2 nedan ses de avrinningskoefficienter som använts vid flödesberäkningarna innan ombyggnation för respektive markanvändning (enligt tabell 4.8 i P110). Tabell 2. Avrinningskoefficienter för olika markanvändningar inom detaljplaneområdet före ombyggnation. Markanvändning Gata/parkering (ha) Grönyta (ha) Grusplan Byggnad (ha) (ha) enligt P110 Svenskt vatten. Nya avrinningskoefficienter har tagits fram med hänsyn till de nya exploateringsplanerna för området, med mer hårdgjord yta som följd.


Sodra stockholm psykiatri
skadedjur sanering

DAGVATTEN - Stenungsunds kommun

Avrinningskoefficienter för gröna tak, innergårdar (grön) har tagits fram enligt Stockholms stads beräkningsmetodik för dagvattenflöde (Stockholms stad, 2017).